AKTIVA KLASSRUM
Att stå upp, att få aktiva pauser och att integrera rörelse i undervisning ger enorma vinster. De pedagogiska fördelarna och påverkan på hälsan är enorma! I portalen “Aktiva klassrum”, hittar du alla tänkbara produkter och utbildningar som kan hjälpa dig vidare i din roll som pedagog etc. 

DIGITALA LÖSNINGAR

Att lyckas med utbildning i samverkan med rörelse är en utmaning. Här hittar du dina digitala hjälpmedel och lösningar som faktiskt kombinerar rörelse med inlärning. Något som vi idag faktiskt vet genererar ungefär 14% i ökad inlärning. Och ökad hälsa såklart.

SYNLIGT LÄRANDE

När elever ser varandras arbete leder det till ökad interaktion och utveckling. Det leder i sin tur till ökad måluppfyllelse. Här hittar du material och produkter som är speciellt anpassade för denna pedagogik och som fungerar i skolans värld. Få verktygen som dessutom gynnar elevernas hälsa.

ATT STÅ UPP

Idag sitter våra barn, ungdomar ned mellan 70-90% i skolan. Effekterna av att stå upp är enorma. Forskningen är tydlig, vi lär oss mer, vi får ett bättre minne, bättre exekutiv kontroll och dessutom får vi stora hälsoeffekter. Därför borde det såklart vara en självklarhet att våra elever kan välja att stå upp under dagen i skolan.