Vi utbildar er

Att kombinera produkter med utbildning säkerställer att användningen kommer att optimeras samt att pedagoger vet hur och varför.

Aktiva Klassrum- Aktiv Skola

Rörelse integrerat med inlärning

Digitala strategier

Stående undervisning

E-learningplattform för pedagoger/skolledare. https://www.teamkoncepteducation.se/

Teambuilding- svetsa ihop din elevgrupp

”Brain Breaks”- aktiv paus, bryt stillasittandet

Pedagogiska, aktiva raster

Rörelse, fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa

Sömnproblem och lösningar

Digital stress- hitta en struktur

Elevhälsoteam och integrerad rörelse

Få tillbaka hemmasittare

Ledarskapet, lärarskapet- grupprocesser & feedback

Organisation- planera & strukturera

Forskning, historik, fallgropar & konkreta rörelser

Hjärt- och lungräddning (HLR utbildningar)

man in gray long sleeve shirt and black pants sitting on brown wooden floor

Vi samverkar med stiftelsen Motus Vitae Foundation kring skola & hälsa. Vi gör gemensamma projekt, utbildningar och stödinsatser för en hälsosammare skola. www.motusvitaefoundation.se