Vi utbildar er!

Vi hjälper er

Att kombinera produkter med utbildning säkerställer att användningen kommer att optimeras samt att pedagoger vet hur och varför.

Aktiva Klassrum- Aktiv Skola

Rörelse integrerat med inlärning

Digitala strategier

Stående undervisning

E-learningplattform för pedagoger/skolledare. https://www.teamkoncepteducation.se/

Teambuilding- svetsa ihop din elevgrupp

”Brain Breaks”- aktiv paus, bryt stillasittandet

Pedagogiska, aktiva raster

Rörelse, fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa

Sömnproblem och lösningar

Digital stress- hitta en struktur

Elevhälsoteam och integrerad rörelse

Få tillbaka hemmasittare

Ledarskapet, lärarskapet- grupprocesser & feedback

Organisation- planera & strukturera

Forskning, historik, fallgropar & konkreta rörelser


Vi samverkar med stiftelsen Motus Vitae Foundation kring skola & hälsa. Vi gör gemensamma projekt, utbildningar och stödinsatser för en hälsosammare skola. www.motusvitaefoundation.se


Kontakta oss så hjälper vi er vidare