Vi utbildar skolor, kommuner och företag inom forskningen, pedagogiken, ledarskapet med rörelse/fysisk aktivitet och sk aktiva klassrum. Att arbeta med rörelse integrerat i skolan eller på arbetsplatsen skapar enorma hälsovinster men även en ökad produktivitet, mine och inlärning. Så ta del av hur du som pedagog kan få med sig eleverna i detta nya arbetssätt. Boka din utbildning idag, vi kommer till er eller så har vi en konferens med tema som kan passa dig! Föreläsningar, workshops etc. Allt efter era behov!

Aktiva klassrum
Konfereser

Konferenser, utbildningar inom hälsa & inlärning i skolan

Forskningen, historiken, pedagogiken etc

Föreläsningar; aktiva klassrum, risker stillasittande, “brain breaks”, pulsträning etc.