ATT STÅ UPP

Idag sitter våra barn, ungdomar ned mellan 70-90% i skolan. Effekterna av att stå upp är enorma. Forskningen är tydlig, vi lär oss mer, vi får ett bättre minne, bättre exekutiv kontroll och dessutom får vi stora hälsoeffekter. Därför borde det såklart vara en självklarhet att våra elever kan välja att stå upp under dagen i skolan.