SYNLIGT LÄRANDE

När elever ser varandras arbete leder det till ökad interaktion och utveckling. Det leder i sin tur till ökad måluppfyllelse. Här hittar du material och produkter som är speciellt anpassade för denna pedagogik och som fungerar i skolans värld. Få verktygen som dessutom gynnar elevernas hälsa.