DIGITALA LÖSNINGAR

Att lyckas med utbildning i samverkan med rörelse är en utmaning. Här hittar du dina digitala hjälpmedel och lösningar som faktiskt kombinerar rörelse med inlärning. Något som vi idag faktiskt vet genererar ungefär 14% i ökad inlärning. Och ökad hälsa såklart.