AKTIVA KLASSRUM
Att stå upp, att få aktiva pauser och att integrera rörelse i undervisning ger enorma vinster. De pedagogiska fördelarna och påverkan på hälsan är enorma! I portalen “Aktiva klassrum”, hittar du alla tänkbara produkter och utbildningar som kan hjälpa dig vidare i din roll som pedagog etc.